Dracia
rating: 0+x
COPY-AND-PASTE-IMAGE-URL-HERE
TEXT-DESCRIBING-THE-PIC

Item #: SCP-XXXX

Object Class: Safe/Euclid/Keter (indicate which class)

Special Containment Procedures: Kultury SCP-XXXX powinny być przetrzymywane w jednolitrowym reaktorze zamkniętym w sterylnym pomieszczeniu. Pomieszczenie to powinno być przez cały czas oświetlane silnymi lampami UV, a powietrze w nim filtrowane. Sam bioreaktor musi pracować 24/7

Description: SCP-XXXX is a colony of human cells, apparently cancerous.

Addendum: [Optional additional paragraphs]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License